Viên ích thận cao

500,000

Viên ích thận cao – Ôn bổ hạ nguyên, trị mệnh môn hỏa suy, liệt dương, da mặt nhợt nhạt, tinh thần mệt mỏi, chóng mặt, ù tai, lưng gối mỏi, tay chân không ấm, sợ lạnh