Viên đại tràng

300,000

Viên đại tràng – Ôn trung, kiện tỳ, tiêu thực, chỉ tả – Hỗ trợ điều trị viêm đại tràng, đại tràng co thắt, đại tràng kích ứng…