viên bổ não

300,000

Hiện nay nhiều người mắc chứng bệnh hay quên dùng thuốc hoạt huyết dưỡng não. Tuy nhiên, trong Y học cổ truyền với chứng hay quên cần dùng các bài thuốc bổ can thận, bổ tâm kiện tỳ hóa đàm chứ hoàn toàn không sử dụng thuốc hoạt huyết.
Thận chủ cốt tủy, tàng tinh. Tinh sinh khí, tinh sinh huyết, tủy sinh não. Để dưỡng não cần bổ thận chứ không phải là hoạt huyết.