Trần bì (vỏ quýt khô)

190,000

trần bì có tác dụng:

  • Giải tửu độc
  • Lợi phế khí
  • Bổ Tỳ và Vị
  • Khí thực đờm trệ tất dụng, hóa đờm
  • Lý khí
  • Táo thấp
  • Hành thủ thái âm, túc thái âm kinh
  • Lợi tiểu tiện
  • Trị bàng quang lưu nhiệt