Thanh BÌ ( 1kg)

200,000

Thanh bì – Có tác dụng thông lợi gan, lý khí, kiện vị, tiêu tích hóa trệ, tiêu thực.