Táo đỏ sấy khô (0.5kg)

80,000

Táo đỏ có tính giữ nhiệt, vị cam, giầu chất dinh dưỡng, bởi chứa các thành phần như: prôtêin, lipit, đường, can xi, phốt pho, sắt, và nhiều loại vi ta min A,C, B1, B2, carotene…..

Dân gian thường nói “ Ngày ngày ăn táo đỏ, trẻ mãi không già”

Lưu ý:

  • Người lớn ăn không quá 20 quả mỗi ngày
  • Trẻ em ăn không quá 10 quả mỗi ngày.