Liên hệ

Đời thầy thuốc nguyện thề tim hứa
Cứu bệnh nhân chan chứa lòng thành
Chỉ mong như áng mây xanh
Mọi người sức khỏe an lành niềm vui…

Địa chỉ

Thôn Đông, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Hotline

0968 019 359 (Tài)

Email

bsyhct.tai@gmail.com